Successieplanning via het testament

De regels van het erfrecht staan in het Burgerlijk Wetboek. Afwijken van deze burgerrechtelijke regels kunt u door middel van een testament. Zo kunt u de wettelijke erfvolgorde wijzigen, bepaalde erfgenamen bevoordelen, iets nalaten voor het goede doel,…

Let wel, dit kan maar voor zover u niet raakt aan de zogenaamde reserve van bepaalde erfgenamen (ouders, kinderen, kleinkinderen,…). Dit is het deel waar zij in elk geval recht op hebben. Hebt u geen reservataire erfgenamen, dan kunt u via testament uw hele vermogen nalaten aan wie u wilt.

Het testament is een relatief eenvoudig en tegelijk handig instrument voor fiscale successieplanning.Bepaalde testamentaire technieken leiden tot een fikse belastingbesparing.

Contacteer ons voor meer informatie betreffende de verschillende technieken oa.

–         generation skipping
–         legaat onder last
–         restlegaat
–         alternatieve beschikkingen
–         ik – opa/oma testament
–         duolegaat
–         ontervend testament
–         bewindvoerderclausules
–         …