Successieplanning via het huwelijkscontract

Het huwelijkscontract is een prachtig instrument van financiële planning. Een kleine ingreep doet soms wonderen.

Hieronder enkele concrete tips:

 

Verander uw huwelijkstelsel

Alleen al door een bepaald huwelijkstelsel te kiezen, bespaart u belastingen. Fiscaal is een wettelijk stelsel vangemeenschap van goederen interessanter dan een stelsel van scheiding van goederen.

Stop uw eigen goederen in de gemeenschap

Bent u gehuwd onder een gemeenschap van goederen? Ook dan moet u de samenstelling van uw vermogen grondig analyseren. Soms heeft een van de partners een belangrijk eigen vermogen, door een erfenis of bezit dat dateert van voor het huwelijk. Breng die eigen goederen in de huwelijksgemeenschap in.

Schrap de ‘langst leeft, al heeft’-clausule

Veel oudere koppels hebben nog een ‘langst leeft, al heeft’-clausule.
De huwelijksgemeenschap komt dan in zijn totaliteit en in volle eigendom toe aan de langstlevende ouder. Juridisch levert dit een belangrijk voordeel op, maar fiscaal is het zeer duur!

Kies voor het comfort van een ‘keuzebeding’

Is er een mogelijkheid om het voordeel van de ‘langst leeft, al heeft’-clausule te behouden en toch minder successierechten te betalen? Zeker.
Vervang de clausule door een ‘keuzebeding’, ook wel het ‘alternatief verblijvingsbeding’ genoemd.
Het is een nieuw soort clausule, die de langstlevende echtgenoot een gigantische vrijheid biedt, en tegelijk een groot juridisch én fiscaal comfort.
Het keuzebeding biedt meer souplesse. Het huwelijkscontract laat de langstlevende toe vooraf uitgeschreven opties rond de vererving van de huwgemeenschap te bepalen.

De toebedeling kan op verschillende manieren gebeuren:

  • ofwel de helft in volle eigendom en de andere helft in vruchtgebruik;
  • ofwel de hele gemeenschap in volle eigendom;
  • ofwel alle roerende goederen (het huisraad, de spaarcenten enz.) in volle eigendom;
  • ofwel alle onroerende goederen (huis, appartement, grond) in volle eigendom enz.

 

Contacteer ons voor info betreffende een sluitend huwelijkscontract