Successieplanning via een vennootschap

Het oprichten van een vennootschap om de successie op een zodanige manier te plannen zodat men geen controle verliest over de geschonken goederen is maatwerk. Volgende structuren zijn mogelijk voor het plannen van de successie via een vennootschap:

–         de patrimoniumvennootschap (omzetten van onroerend in roerend goed)
–         de burgerlijke maatschap
–         de stichting administratiekantoor
–         de trust

Gezien bovenstaande constructies  advies van een expert of notaris vereisen maakt u best een afspraak op ons kantoor.